Jak to działa?

Aplikacja stworzona przez praktyków

Aplikacja stworzona przez profesjonalistów przy współpracy z praktykami oraz teoretykami prawa, pozwala na profesjonalne przeprowadzenie zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, a także rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Wymogiem będącym elementem niezbędnym po stronie Spółki kapitałowej w zakresie możności przeprowadzania zgromadzeń wspólników przy wykorzystaniu aplikacji, to uchwalenie przez radę nadzorczą, a w razie jej braku, przez wspólników regulaminu zasad udziału w tak przeprowadzanym zgromadzeniu. Do uchwalenia regulaminu wystarczająca jest przy tym pisemna zgoda wspólników reprezentujących bezwzględną większość głosów (nie jest konieczne odbycie zgromadzenia).

Przeczytaj więcej o podstawie prawnej na podstawie której powstało nasze narzędzie na naszym blogu.

Nowe innowacyjne rozwiązanie

Aplikacja jest w pełni spójnym, nowoczesnym i zdecydowanie innowatorskim rozwiązaniem dostosowanym na miarę potrzeb, które w obecnej sytuacji zostały wykreowane nie tylko przez sytuacje spowodowane wirusem COVID-19, ale również prężnie rozwijającą infrastrukturę 5G. Aplikacja umożliwia odbycie walnego zgromadzenia, a także rady nadzorczej spółek kapitałowych w każdym momencie i w każdym miejscu z wykorzystaniem dostępu do Internetu.

Wygodniejsze zarządzanie spółkami

Aplikacja, zdaniem teoretyków i praktyków prawa, pozwoli w szerszej perspektywie zarządzać spółkami kapitałowymi ze względu na nowe uwarunkowania prawne, a także ciągłe udoskonalanie naszego systemu do głosowania związane ze zmieniającymi się wymaganiami rynku. Aplikacja daje możliwość akcjonariuszom oraz wspólnikom spółek kapitałowych do większego zaangażowania w sprawy spółki, a przede wszystkim do mocniejszego wyrażania swojego zdania w przedmiocie kierunku rozwoju spółki.

Nowe funkcjonalności

Aplikacja jest stale rozwijana. W ostatnim czasie została dodana możliwość przeprowadzania wideokonferencji podczas trwania spotkania oraz głosowania. Ponadto aplikacja jest już dostępna w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Zobacz jak działa nasza aplikacja

Walne zgromadzenie online - zobacz system

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Najczęściej zadawane pytania

1. Do kogo skierowana jest nasza usługa?

Usługa ZdalneWalne skierowana jest przede wszystkim do zarządów, udziałowców i członków rad nadzorczych spółek kapitałowych prawa polskiego, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

2. W czym ta aplikacja mi pomoże?

Z pomocą naszej aplikacji można przeprowadzić dowolne spotkanie organów kolegialnych w tego typu spółkach, w szczególności walne zgromadzenia wspólników, posiedzenia rady nadzorczej, czy posiedzenia zarządu. Pracujemy obecnie nad rozwojem funkcjonalności naszego systemu i mamy nadzieję niebawem rozszerzyć wachlarz naszych usług o możliwość odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, posiedzeń wspólników spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych) oraz spotkań organów kolegialnych stowarzyszeń i fundacji.

3. Jak to działa?

System jest banalnie prosty. Wchodzisz na naszą stronę, rezerwujesz termin, a po wybraniu terminiu uzupełniasz dane w kolejnych okienkach i przechodzisz do systemu płatności, tam regulujesz płatność i po poprawnym przetworzeniu płatności wysyłamy link do Twojego konta w panelu Zdalne Walne. Tam się logujesz i konfigurujesz swoje ZdalneWalne.

4. Czy to zgodne z prawem?

Na mocy zmian w przepisach prawa, wprowadzonych od kwietnia 2020 r. w istotny sposób rozszerzono krąg podmiotów, dla których umożliwiono zdalne odbywanie posiedzeń organów kolegialnych. Znowelizowane regulacje dają m.in. możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników na odległość nawet wtedy, gdy takiej możliwości nie wpisano w statucie albo umowie Spółki. Dopuszczalne prawnie stało się też zdalne podejmowanie decyzji przez zarządy i rady nadzorcze bez konieczności osobistego spotykania się przez członków tych organów.

5. Czy system umożliwia przeprowadzenie głosowań tajnych?

System umożliwia przeprowadzenie głosowań jawnych oraz tajnych, w związku z tym umożliwia przeprowadzenie zgodnego z prawem zgromadzenia wspólników, posiedzeń rad nadzorczych i innych zdalnych posiedzeń wymagających przeprowadzania głosowań. .

6. Czy muszę instalować dodatkową aplikację?

Nie, nie musisz niczego instalować, wszystko odbywa się zdalnie przez stronę internetową oraz przez system do którego zostaniesz zaproszony po wykupieniu usługi i będziesz mógł się zalogować z poziomu każdej przeglądarki internetowej. W związku z tym możesz głosować zarówno na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych telefonie, tablecie itp zarówno z Androidem jak i IOS. Możesz nawet zmienić urządzenie w trakcie trwania posiedzenia np. z komputera na telefon.

7. Kto jest autorem tej aplikacji?

Aplikacja ZdalneWalne została stworzona we współpracy z adwokatami i radcami prawnymi – specjalistami z zakresie prawa spółek z myślą o udostępnieniu narzędzia pozwalającego na zorganizowanie kompletnego i zgodnego z prawem zgromadzenia wspólników, a także posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej spółki.

8. Jakie są funkcjonalności programu?

Istotne są funkcjonalności programu, dające uczestnikom możliwość aktywnego udziału w spotkaniu, a także pełną realizację swoich praw, w tym, m.in. głosowania (także tajnego), zgłaszania sprzeciwów, wglądu w porządek obrad, czy wyników danego zgromadzenia.

Masz pytania? Napisz do nas i zapytaj o ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

Opisz nam swoje potrzeby, pytania lub wątpliwości. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe! Lub zadzwoń pod numer:

    Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.