HomeCategory

Blog - Zdalne Walne

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zgromadzenie-akcjonariuszy-za-pośrednictwem-Internetu-1280x640.jpg

Przyjęta przez sejm ustawa, która stanowi tak zwaną Tarczę Antykryzysową, znowelizowała między innymi Kodeks Spółek Handlowych. Ustawa ta rozszerzyła możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w spółkach akcyjnych. Wyjaśniamy dziś więc, o czym pamiętać organizując walne zgromadzenie online akcjonariuszy. Nowe możliwości odbywania zgromadzeń Dzięki tarczy antykryzysowej, walne zgromadzenie online jest znacznie...

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/06/lts-amd-skutki-nieprawid-w-zgrom-240620-1280x640.jpg

Rygor i forma podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz uchwał Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych   Uchwały Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i Walnych Zgromadzeń w spółce akcyjnej dotykają fundamentalnych materii w prawie spółek handlowych: – powołanie organów spółki, – wyrażenie zgód na dokonywanie czynności przez spółkę, – zmiana umów, i statutów spółek,...

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/06/lts-amd-podstawa-prawna-wpis-050620-1280x640.jpg

31 marca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/05/czym-jest-zw-260520-1280x640.jpg

Aplikacja ZdalneWalne jest innowacyjnym narzędziem umożliwiającym zdalne przeprowadzenie wszelkich posiedzeń organów kolegialnych osób prawnych, w tym przede wszystkich spółek kapitałowych, jak również spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, a nawet administracji publicznej Aplikacja ZdalneWalne Aplikacja ZdalneWalne została opracowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, które w sposób szczególny ujawniło się w kontekście  pandemii COVID-19, kiedy to przemieszczanie stało się...

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/01/czym-jest-zw-260520-1-1280x640.jpg

Czynny udział w funkcjonowaniu spółek kapitałowych polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji w sprawach bieżących, a także w sprawach, które występują incydentalnie, natomiast swoim rozmiarem nieczęsto decydują o dalszym jej bycie prawnym. Ze względu na doniosłą wartość funkcji uchwał, w niniejszym wpisie przybliżymy Państwu zasady z tym związane.

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/08/Organizacja-zebrania-rady-nadzorczej-online-1280x640.jpg

Rada nadzorcza to organ niezbędny do funkcjonowania spółki czy innego podmiotu prawnego. Bez względu na sytuację rada tego typu musi się spotykać, by utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa. W czasach pandemii koronawirusa spotkania rad nadzorczych przenoszą się na łącza internetowe, w tym artykule przedstawimy więc jak zorganizować radę nadzorczą online. Trudny czas Klasyczne rady nadzorcze spotykają...

Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.