HomeCategory

Porady - Zdalne Walne

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/05/czym-jest-zw-260520-1280x640.jpg

Aplikacja ZdalneWalne jest innowacyjnym narzędziem umożliwiającym zdalne przeprowadzenie wszelkich posiedzeń organów kolegialnych osób prawnych, w tym przede wszystkich spółek kapitałowych, jak również spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, a nawet administracji publicznej Aplikacja ZdalneWalne Aplikacja ZdalneWalne została opracowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, które w sposób szczególny ujawniło się w kontekście  pandemii COVID-19, kiedy to przemieszczanie stało się...

https://zdalnewalne.pl/wp-content/uploads/2020/08/Organizacja-zebrania-rady-nadzorczej-online-1280x640.jpg

Rada nadzorcza to organ niezbędny do funkcjonowania spółki czy innego podmiotu prawnego. Bez względu na sytuację rada tego typu musi się spotykać, by utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa. W czasach pandemii koronawirusa spotkania rad nadzorczych przenoszą się na łącza internetowe, w tym artykule przedstawimy więc jak zorganizować radę nadzorczą online. Trudny czas Klasyczne rady nadzorcze spotykają...

Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.